Format anamnese lijsten MCAS

 35,00

Werk jij met patiënten met (mogelijke) mestcelactivatie en ben je op zoek naar ondersteunende documenten om te komen tot een juiste diagnose? Dan zijn deze documenten een aanrader.

Categorie:

Beschrijving

FORMAT ANAMNESE DOCUMENTEN BIJ VERMOEDEN MESTCELACTIVATIE SYNDROOM (MCAS)
ALLEEN VOOR BEHANDELAARS

Werk jij met patiënten met (mogelijke) mestcelactivatie en ben je op zoek naar ondersteunende documenten om te komen tot een juiste diagnose? Dan zijn deze documenten een aanrader.

1. Vragenlijst bij vermoeden mestcelactivatie-syndroom om in te vullen voor de patiënt.
Samengesteld uit betrouwbare bronnen onder meer UKB, MCAS Nederland, wetenschappelijke studies.
2. Aanvulling intakeformulier met gerichte vragen ter ondersteuning van de diagnose. Deze vragenlijst kan met de patiënt worden doorgenomen en van te voren worden toegezonden aan de patiënt.
3. Voorbeeld van een algemeen intakeformulier met privacy document. Deze kan door de patiënt digitaal worden ingevuld.
4. Een leefwijze- en voedingsdagboek door de patiënt in te vullen om histamine gerelateerde problematiek zichtbaar te maken. Door de patiënt deze 2-3 weken te laten invullen is er zicht op de reacties op voeding en activiteiten.
5. Medicatielijsten met medicijnen die een relatie met histamine-intolerantie hebben.
6. Medicatielijsten met medicijnen die een remmend effect op het DAO- enzym kunnen hebben.
7. Richtlijnen voor het maken van een eigen medisch patiëntendossier (deze kan de patiënt van tevoren krijgen toegezonden zodat deze zich goed heeft voorbereidt op het gesprek met de behandelaar om zodoende tijd te besparen).
8. Een link naar Sound Cloud met ontspanningsoefeningen ter stressreductie.

De documenten worden in een Word-document aangeleverd zodat je deze kan aanpassen naar eigen wens. Je krijgt een kant- en klaar format om zelf in te werken en aan te passen.

Een patiënt met (mogelijke) MCAS vergt veel tijd door de complexiteit van de aandoening. Voor de behandelaar is het daarom een uitdaging om de tijd zo goed mogelijk te besteden en daarbij is het aan te bevelen om de patiënt vóór het consult thuis zaken te laten voorbereiden. Zoals bovenstaande documenten 1-2-3 -7 voor het eerste consult en 4 voor een vervolgconsult. Daardoor kan je heel gericht als behandelaar de gegevens in kaart brengen en een overzicht krijgen van het hele klinische beeld.