Blog

Artikel Mast Cell Activation Syndrome a primer for the gastro-enterologist. 2020 Een zeer duidelijk artikel van wetenschappers en specialisten met gedegen kennis op het gebied van MCAS.   http://Mast Cell Activation Syndrome: A Primer for the Gastroenterologist | Digestive Diseases and Sciences (springer.com) Dit artikel is alleen te bekijken door
Een interview met Gonnie van de Lang over MCAS met een belangrijke bijdrage van MDL arts Marten Otten. In de Telegraaf van maandag 8 januari 2024. telegraaf
Gezondheid_MM5_2020_33_Artikel_01L_4.pdf mcas massage magazine Massage magazine is een vakblad voor masseurs. De auteur van dit artikel is Gonnie van de Lang, publicatie 2020
Dit artikel geeft de historie aan met betrekking tot de complexiteit van codering van mestcelaandoeningen. In Amerika is er een ICD-10 CM-code voor MCAS in oktober 2016 geïmplementeerd en de herziene codes voor Mastocytose in 2017. The Mast Celle Disease Societs (TMS) is een zeer actieve belangenvereniging voor patiënten met
Artikel Mastocytaire enterocolitis: een over het hoofd geziene diagnose voor onverklaarde chronische diarree bij een patiënt met darmpoliepen en een familiegeschiedenis van darmkanker. Cureus. 2023 april; 15(4): e37219. Online gepubliceerd op 6 april 2023. PMCID: PMC10166299 PMID: 37168163https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10166299/    

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *