Lezingen

Agenda lezingen en Webinars activiteiten 2023
Opgave via de webshop of anders vermeld.

Sinds maart 2022, na de uitgave van het boek: Help, mijn mestcellen zijn van slag! is er veel gebeurd. Sindsdien zijn er lezingen in het hele land en Webinars aan patiënten en behandelaars (onder meer therapeuten, diëtisten, artsen).  Er is nog veel onbekend over MCAS maar ook al veel wel bekend.  Hetgeen wat bekend is deel ik met iedereen tijdens lezingen en Webinars. Het doel van de lezingen/Webinars is kennis overdracht en informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van MCAS en vooral handvatten aanreiken en hoe signaleren en omgaan met MCAS.  Wanneer je interesse hebt in een lezing of Webinar kun je contact opnemen met mij door mij een mail te zenden: info@mcasnederland.nl De docent van alle lezingen en webinars is Gonnie van de Lang, auteur van het boek: Help, mijn mestcellen zijn van slag!
Wanneer er lezingen of webinars worden gegeven vanuit andere organisatie dan MCAS Nederland mogen deze gemeld worden op de website. Dit is te organiseren door een mail te zenden naar info@!mcasnederland.nl

 

Online cursus van twee avonden MCAS-ontknoping
Deze cursus is op woensdagavond 27 september en 25 oktober 2023
van 19.00 uur tot 21.30 uur

Georganiseerd vanuit MCAS Nederland en gegeven door Monique van Poorten, docent en therapeut met een brede ervaring op het gebied van MCAS. 
Verdere informatie en Opgave: via de webshop van deze site.
Kennisniveau van de deelnemer
 • Op de hoogte zijn van de basis van MCAS; oorzaken, symptomen, onderzoeken en therapie.
 • Advies om deel 1 van het boek Help, mijn mestcellen zijn van slag! van te voren te lezen of de informatie op deze site of een al eerder gevolgd MCAS webinar of lezing nog eens door te nemen.
Inbegrepen
 • e-book met alle informatie van de cursus en PowerPoint met enkele basis van MCAS en een terugkijklink die drie maanden geldig is.
Inhoud van deze cursus
 • De drie (!) stresssystemen in combinatie met genetische aanleg die kunnen zorgen voor MCAS
 • Methylatie met meerdere polymorfismen (niet alleen MTHFR en COMT) in de genen
 • Hoe kan een goed genenpaspoort inzicht geven bij MCAS
 • Is een genenpaspoort wel/niet noodzakelijk bij MCAS
 • Een DNA profiel van een voorbeeld patiënt wordt uitgebreid behandeld 
 • Uitleg over verhoogde hypersensitiviteit aan de hand van de neurotransmitters glutamaat en GABA en de NMDA-receptor
 • Hoe is de samenwerking met de NO-ONOO-cycle (Martin Pall, Explaining Unexplaining Illnesses) daarin
 • Het belangrijkste is op zoek te gaan naar de kernoorzaak wat een zeer grote relatie heeft met de persoonlijkheid van degene met MCAS. Zowel “de typische eigenschappen van de persoon” als schema’s die zijn ontstaan als overlevingsmechanismen en daardoor ontwikkelde coping mechanismen worden behandeld.
 • Aan het eind van deze cursus wordt alles met elkaar verbonden zodat iedere deelnemer diverse ingangen heeft om per MCAS-persoon een mix te maken van effectieve behandelingsstrategieën.
 • MCAS is niet te vangen in één standaard behandelprotocol want bij iedereen zijn de oorzaken van MCAS weer anders. Wel is het noodzakelijk om te weten waarom het lichaam gekozen heeft voor deze strategie die leidt tot MCAS en vervolgens kan degene in effectieve veilige stappen MCAS achter zich laten.

 

 

ONLINE STUDIEMIDDAG Mestcelactivatiesyndroom, een hyper-reagerend immuunsysteem georganiseerd vanuit Viteducatief 
– Maandag 9 oktober 2023 Tijd 13.30 uur tot 16.30 uur
gegeven door Gonnie van de Lang

Kosten €29,50 Nog enkele plaatsen vrij.
Verdiepings-Webinar MCAS voor mensen die de basiskennis beheersen
of al eerder een lezing of Webinar hebben gevolgd.
Maandag 30 oktober 2023 Tijd: 13.30 uur tot 16.30 uur
Georganiseerd vanuit Viteducatief  en opgave via deze link: https://viteducatief.nl/online-studiemiddag-mestcelactivatiesyndroom/
Kennisniveau: MCAS basis-Webinar 9 oktober
 • voor deze training is orthomoleculaire basiskennis vereist
 • deze training is op HBO-denkniveau
Na deze training:
 • kent u de functie van de mestcellen
 • kent u de verschillende facetten van het mestcelactivatiesyndroom
 • kunt u aan de hand van een stappenplan MCAS in de praktijk herkennen
 • kent u de therapievormen, zowel regulier als complementair
 • kunt u MCAS-patiënten begeleiden en adviseren op gebied van leefstijl, voeding en voedingssuppletie
Accreditatie bij MBOG (3 punten medisch, 3 punten orthomoleculair), NWP en KTNO.
MCAS verdiepingswebinar 30 oktober
Programma
 • Korte uitleg MCAS en de symptomen en triggers
 • Welke onderzoeken zijn van belang bij MCAS en waarom, de meerwaarde van DNA onderzoeken
 • Hoe signaleer je triggers bij MCAS en hoe pak je dit praktisch aan
 • Hoe werk je met een checklist en de consensus bepaling van MCAS
 • De reguliere diagnose en behandeling van MCAS
 • Enkele aspecten uit de tongdiagnose een TCM hulpmiddel bij de anamnese
 • Welke voedingssuppletie kan worden toegepast met de voor- en nadelen
 • Praktijk casussen worden behandeld met de mogelijkheid voor eigen inbreng van een casus
 • Adviezen voor de therapeut binnen de behandeling van een MCAS-patiënt op het gebied van onder meer voeding, leefstijl, stressreductie worden behandeld.
 • Hoe pak je MCAS-stap voor stap aan en waarom zijn deze stappen van belang
 • Wat zijn de do’s en don’ts bij MCAS
 • Binnen dit Webinar is er veel plaats om eigen ervaringen en vraagstukken in te brengen op het gebied van de begeleiding van mensen met MCAS
Verdere informatie volgt later.

Recensies webinars

Recensie 1 Met de vorige MCAS cursus heb ik al mooie dingen kunnen doen zodat mensen minder lijden door hun aandoeningen. Daar doen we het toch voor? Daarom kijk ik ook uit naar de verdiepingscursus van MCAS. Hartelijk dank voor het organiseren van deze kennisoverdracht!

Recensie 2 Graag wil ik je laten weten hoe interessant ik het Webinar over MCAS van VitEducatief vond.
Ik ben net begonnen met mijn eigen praktijk voor energetische geneeswijze met een verdieping orthomoleculaire therapie. Ik herken na het Webinar wel een aantal met MCAS gerelateerde klachten. Sommigen al jaren. Wat zal het fijn zijn om haar nu al te kunnen helpen bewust te worden van de triggers.
Ik heb vandaag verschillende producten besteld zodat ik mijn cliënten zo goed mogelijk kan begeleiden.
Dankbaar dat ik een steentje kan bijdragen aan jouw missie om MCAS bekendheid te geven.

_______________________________________________________________________
Oktober
25 jarig Lustrum congres ICP interstitiële cystitis
zaterdag 14 oktober 2023 in Amersfoort de Eenhoorn
Een lezing over MCAS in relatie met ICP (alleen voor leden).
De lezing wordt gegeven door Gonnie van de Lang.
_________________________

Programma 2024

Webinar basis MCAS voor EMB therapeuten 
donderdag 22 februari 9.00 uur tot 12.00 uur
alleen voor EMB therapeuten.
Kosten €60,00 incl. 21 % BTW
Accreditatie is toegekend  16 SBU GRO
Opgave www.embtest.nl en via de link op de fb pagina.
Ondanks dat de stoornis van het immuunsysteem, mestcelactivatiesyndroom (MCAS) geheten, voorkomt bij een groot percentage van de bevolking is het bestaan ervan vrijwel onbekend. Dit heeft tot gevolg dat er veel mensen met klachten, al jaren rondlopen, zonder een goede diagnose en behandeling te krijgen. Patiënten met MCAS geven aan ziek te worden van bijna alles dat binnenkomt; voedsel, geuren, fysieke en emotionele triggers. Vaak worden ze door de diversiteit en veelheid aan niet meetbare klachten zelden geloofd noch serieus genomen.
Als EMB-therapeut is de kans groot dat je personen met de diagnose of mogelijke MCAS in je praktijk krijgt. Door de vaak mysterieuze symptomen, diverse organen en systemen betreffend is het niet zo eenvoudig om deze als MCAS te herkennen.
Dit webinar is een kennismaking met het mestcelactivatiesyndroom.
Programma
 • De verschillende symptomen worden behandeld.
 • De rol van de triggers in relatie met de mestcelreacties zoals bijvoorbeeld hersenmist, buikklachten, huidaandoeningen, vermoeidheid, hoofdpijn, longklachten, voedselintoleranties en allergieën.
 • De verschillende tussen MCAS en mastocytose en histamine-intolerantie worden toegelicht.
 • De diagnosestelling en behandeling van MCAS regulier en complementair.
 • Adviezen voor de EMB-therapeut binnen de behandeling van een MCAS-patiënt op het gebied van bijvoorbeeld voeding, leefstijl, stressreductie worden toegelicht.

_________________________________________________________________________________________________

 

Lezingen