Lezingen

Agenda lezingen en Webinars activiteiten 2023
Opgave via de webshop of anders vermeld.

Sinds maart 2022, na de uitgave van mijn boek: Help, mijn mestcellen zijn van slag! is er veel gebeurd. Sindsdien geef ik lezingen in het hele land en webinars aan patiënten en behandelaars (onder meer therapeuten, diëtisten, artsen).  Er is nog veel onbekend over MCAS maar ook al veel wel bekend.  Hetgeen wat bekend is deel ik met iedereen tijdens lezingen en webinars. Het doel van de lezingen/webinars is kennis overdracht en informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van MCAS en vooral handvatten aanreiken en hoe signaleren en omgaan met MCAS.  Wanneer je interesse hebt in een lezing of webinar kun je contact opnemen met mij door mij een mail te zenden: info@mcasnederland.nl

APRIL
In het voorjaar zijn enkele Webinars en lezingen gepland. Gonnie is ervaringsdeskundige, ze heeft de diagnose MCAS enkele jaren geleden gekregen. Ze is auteur van het boek: Help, mijn mestcellen zijn van slag! en initiatiefnemer en redacteur van deze website. Ze is werkzaam als therapeut (acupuncturist) en yogadocent, ze heeft een verpleegkundige achtergrond (verpleegkunde docent) en behandeld in haar praktijk onder meer mensen met MCAS en voedselintoleranties. Informatie over haar praktijk is te vinden op https://www.vandelang.nl
Er worden medische informatie avonden (georganiseerd vanuit de  firma Heel) gegeven voor artsen, therapeuten, diëtisten op de volgende locaties:
Inloop 18.00 uur en lezingen van 19.00 uur tot 22.00 uur.
– Akersloot (di avond 17/1) 44 aanmeldingen
Breda (di avond 7/2) 32 aanmeldingen
– Zwolle di avond 21/3) 47 aanmeldingen
– Venlo (di avond 25/4).
De lezingen worden georganiseerd vanuit de firma Heel en gegeven door Gonnie van de Lang. Ze zijn toegankelijk voor artsen, therapeuten en diëtisten en andere professionals. Deze moeten zijn ingeschreven in het adressenbestand bij de firma Heel.
Opgave en informatie bij de firma Heel biologische geneesmiddelen www.heelbv.nl
Gezien de te verwachten opkomst is het zinvol om u op tijd in te schrijven zodat u na inschrijving een uitnodiging ontvangt voor de gratis medische informatie avond. Gonnie zal haar boek en histamine poster op deze avond tevens presenteren. 
_______________________________________________________________
Juni
ONLINE STUDIEMIDDAG Mestcelactivatiesyndroom, een hyper-reagerend immuunsysteem georganiseerd vanuit Viteducatief 
Op donderdag 9 maart 2023 Tijd: 13.30 uur tot 16.30 uur Volgeboekt.
Nieuwe datum: Maandag 2 juni 2023 Tijd 13.30 uur tot 16.30 uur
gegeven door Gonnie van de Lang

Kosten €29,50 Nog enkele plaatsen vrij.
Georganiseerd vanuit Viteducatief  en opgave via deze link: https://viteducatief.nl/online-studiemiddag-mestcelactivatiesyndroom/
Kennisniveau:
 • voor deze training is orthomoleculaire basiskennis vereist
 • deze training is op HBO-denkniveau
Na deze training:
 • kent u de functie van de mestcellen
 • kent u de verschillende facetten van het mestcelactivatiesyndroom
 • kunt u aan de hand van een stappenplan MCAS in de praktijk herkennen
 • kent u de therapievormen, zowel regulier als complementair
 • kunt u MCAS-patiënten begeleiden en adviseren op gebied van leefstijl, voeding en voedingssuppletie
Accreditatie bij MBOG (3 punten medisch, 3 punten orthomoleculair), NWP en KTNO.
_______________________________________________________________________
Juni
Webinar praktijk MCAS voor EMB therapeuten 
donderdag 8 juni 9.00 uur tot 12.00 uur
alleen voor EMB therapeuten.
Kosten €60,00 incl. 21 % BTW
Accreditatie is aangevraagd.
Opgave www.embtest.nl en via de link op de fb pagina.
Dit Webinar is een verdieping van de eerder gegeven Webinars over MCAS in 2022. Ook wanneer je deze niet hebt gevolgd is dit Webinar een aanrader. In dit Webinar ga je aan de slag met de praktijk wanneer een (mogelijke) MCAS-patiënt zich bij je meldt. Ter voorbereiding op het Webinar is de aanschaf van het boek: Help, mijn mestcellen zijn van slag! een aanrader. Dit Webinar is voor EMB-therapeuten die geïnteresseerd zijn in de behandeling van personen met MCAS-mestcelactivatie syndroom. Het Webinar is heel praktisch.
Programma
 • Korte uitleg MCAS en de symptomen en triggers
 • Welke onderzoeken (onder meer EMB test) zijn van belang bij MCAS en waarom en hoe interpreteer je deze
 • Hoe signaleer je triggers bij MCAS en hoe pak je dit praktisch aan
 • Hoe werk je met een checklist en de consensus bepaling van MCAS
 • De reguliere diagnose en behandeling van MCAS
 • Welke voedingssuppletie kan worden toegepast met de voor- en nadelen
 • Praktijk casussen worden behandeld met de mogelijkheid voor eigen inbreng van een casus
 • Adviezen voor de therapeut binnen de behandeling van een MCAS-patiënt op het gebied van onder meer voeding, leefstijl, stressreductie worden behandeld.
 • Hoe pak je MCAS-stap voor stap aan en waarom zijn deze stappen van belang
 • Wat zijn de do’s en don’ts bij MCAS
 • Binnen dit Webinar is er veel plaats om eigen ervaringen en vraagstukken in te brengen op het gebied van de begeleiding van mensen met MCAS.

_________________________________________________________________________________________________

Oktober
25 jarig Lustrum congres ICP interstitiële cystitis
zaterdag 14 oktober in Amersfoort de Eenhoorn
Een lezing over MCAS in relatie met ICP (alleen voor leden).
Informatie volgt tzt.
________________________________________________________________
Nog in te plannen
Webinar LVNT over MCAS maandag 13 maart van 19.00 uur tot 21.30 uur. Dit Webinar is voor leden van de LVNT.
Het Webinar telt mee voor één dagdeel algemene nascholing.
LVNT Webinar het Mestcelactivatiesyndroom met
94 deelnemers.  
Bij voldoende belangstelling wordt er later in het jaar een verdiepings-Webinar georganiseerd.
Opgave bij Niels Hilderink secretaris LVNT.
‘’Een kennismaking met een complexe ziekte’’ door Gonnie van de Lang.
Het Webinar is van 19.00 uur tot 22.00 uur op maandag 13 maart 2023. Alle deelnemers ontvangen op 13 maart de Zoom link!
De volgende onderwerpen worden behandeld:
 • Wat is MCAS
 • De oorzaken en symptomen van MCAS
 • De werking van mestcellen met de mediatoren bij hyperactiviteit
 • De triggers die een mestcelreactie kunnen geven
 • De relatie van toxinen, schimmels, parasieten, milieu factoren met MCAS
 • De verschillen tussen MCAS en mastocytose
 • De verschillen tussen histamine-intolerantie en MCAS
 • De diagnosestelling van MCAS
 • De behandeling van MCAS (regulier en complementair)
 • Belang van leefstijl- en voedingsaanpassing en stressreductie
 • Patiënten casussen en vragen stellen.
De kosten voor deze dag bedragen: € 25.00
Opgave via de LVNT site.

 

Lezingen