Webinars

Webinars 2023
zie voor de agenda en programma de pagina: Lezingen

Op deze site/pagina kunnen Webinars en lezingen worden geplaatst van instituten en praktijken. Geef je een lezing of Webinar over MCAS zend een mail met informatie naar info@mcasnederland.nl

                               

Voorbeelden van Webinars die zijn gegeven in 2022 en 2023

Webinar EMB therapeuten, lezingen voor de firma Heel (biologische geneesmiddelen), Webinar voor Viteducatief, Webinar voor LVNT leden, Webinars voor therapeuten en patiënten vanuit MCAS Nederland georganiseerd. In 2022 en 2023 zijn er enkele honderden deelnemers geweest. De bekendheid rondom MCAS wordt steeds meer verspreidt.

Reacties op het Webinar
reacties webinar juni 2022

Webinars 2023 zie pagina Lezingen
Heb je belangstelling om een Webinar of lezing te volgen of heb je belangstelling voor een Webinar of lezing voor jouw instelling of bedrijf neem dan contact op door een mail te zenden naar info@mcasnederland.nl

Momenteel zijn we bezig een lijst samen te stellen met diëtisten en therapeuten die zich willen specialiseren in MCAS en mensen met mogelijk MCAS of MCAS willen ondersteunen en adviseren. Deze mensen hebben een Webinar vanuit MCAS Nederland gevolgd, het boek Help, mijn mestcellen zijn van slag! gelezen en zorgen dat ze op de hoogte blijven over de nieuwste ontwikkelingen op MCAS gebied. Mensen met MCAS kunnen bij Gonnie van de Lang informeren naar een diëtist bij hun in de buurt en bespreken wat de wensen zijn. Er is bewust voor gekozen om geen lijsten met namen op deze site te vermelden.