Webinars

Webinars 2023
zie voor de agenda de pagina: Lezingen

Op deze site/pagina kunnen Webinars en lezingen worden geplaatst van instituten en praktijken. Geef je een lezing of Webinar over MCAS zend een mail met informatie naar info@mcasnederland.nl

                               

Voorbeelden van Webinars die zijn gegeven in 2022

Webinar EMB therapeuten
Op 2 juni 2022 was er een Webinar over MCAS gegeven door Gonnie van de Lang aan EMB therapeuten.

De belangstelling was enorm 306 inschrijvingen.
Dit Webinar was specifiek voor EMB leden die aangesloten zijn bij https://embtest.nl
De reacties waren zeer positief en zoals veel therapeuten aangaven is er veel belangstelling voor lezingen en Webinars over MCAS omdat er zeer veel onbekend is en er tot op heden geen scholingen worden gegeven in Nederland en België over deze aandoening.

Reacties op het Webinar
reacties webinar juni 2022

In het najaar donderdag 10 november is een vervolg Webinar gegeven voor EMB therapeuten met een verdieping en praktijkvoorbeelden en tips hoe om te gaan met een MCAS patiënt in je praktijk en vooral de do’s en dont’s.  

Programma Workshop verdieping Mestcelactivatiesyndroom
 • Korte uitleg MCAS en de symptomen en triggers
 • Recente onderzoekgegevens die voor de therapeut van belang zijn
  welke onderzoeken (onder meer EMB test) zijn van belang bij MCAS en waarom
 • De reguliere diagnose en behandeling van MCAS
 • Welke voedingssuppletie kan worden toegepast
 • Veel praktijk casussen worden behandeld
 • Adviezen voor de therapeut binnen de behandeling van een MCAS-patiënt op het gebied van onder meer voeding, leefstijl, stressreductie worden behandeld.
 • Hoe pak je MCAS stap voor stap aan en waarom zijn deze stappen van belang
 • Waarom zijn gezonde keuzes maken lastig voor een MCAS-patiënt?
 • Wat is de rol van de EMB-therapeut daarin
 • Wat zijn de do’s en don’ts bij MCA

 

Webinars 2023 zie pagina Lezingen


Heb je belangstelling om een Webinar of lezing te volgen of heb je belangstelling voor een Webinar of lezing voor jouw instelling of bedrijf neem dan contact op door een mail te zenden naar info@mcasnederland.nl

Momenteel zijn we bezig een lijst samen te stellen met diëtisten en therapeuten die zich willen specialiseren in MCAS en mensen met mogelijk MCAS of MCAS willen ondersteunen en adviseren. Deze mensen hebben een Webinar vanuit MCAS Nederland gevolgd, het boek Help, mijn mestcellen zijn van slag! gelezen en zorgen dat ze op de hoogte blijven over de nieuwste ontwikkelingen op MCAS gebied. Mensen met MCAS kunnen bij Gonnie van de Lang informeren naar een diëtist bij hun in de buurt en bespreken wat de wensen zijn. Er is bewust voor gekozen om geen lijsten met namen op deze site te vermelden.