Webinar voor diëtisten en therapeuten

 35,00

Webinar later te bepalen
Tijd: 19.00 uur tot 22.00 uur
Docent: Gonnie van de Lang
Kosten: €35,00
Digitale syllabus

 • Dit Webinar is ontwikkeld voor diëtisten en andere zorgverleners. Het hoofddoel van het Webinar is kennis verhogen en adviezen binnen de behandeling van MCAS patiënten. Daarnaast het komen tot algemene aandachtspunten bij de ondersteuning van MCAS patiënten.
Categorie:

Beschrijving

Opzet van het Webinar

 • Wat is het mestcelactivatie-syndroom (MCAS)
 • De functie van de mestcellen
 • De symptomen van MCAS
 • De triggers die mestcelreacties kunnen geven
 • De relatie tussen MCAS en histamine problematiek
 • Belangrijke anamnese gegevens bij MCAS
 • De diagnostische onderzoeken bij MCAS
 • De therapie bij MCAS (complementair en regulier)
 • Verschillende praktijkvoorbeelden
 • Aandachtspunten binnen de behandeling van MCAS voor diëtisten en therapeuten
 • De relatie van toxinen, additieven, pesticiden en milieuvervuiling met MCAS
 • Belang van leefstijl en voeding aanpassing en stress reductie bij MCAS
 • De do en don’ts bij MCAS, vooral waar je als diëtist of therapeut op bedacht moet zijn met de rode vlaggen
 • De meer en minderwaarde van aanvullende onderzoeken bij MCAS
 • Geen MCAS patiënt is hetzelfde dat maakt het ziektebeeld zo complex hoe ga je hiermee om als diëtist/ therapeut
 • Hoe motiveer je de MCAS patiënt en hoe biedt je veiligheid en vertrouwen
 • Bespreken met elkaar van algemene aandachtspunten en tips bij het adviseren van een MCAS patiënt
 • hoe vormgeven de doorzending naar diëtisten/therapeuten die zich specialiseren in MCAS.

Het doel van dit Webinar is verdieping kennis MCAS en komen tot algemene aandachtspunten en tips bij het ondersteunen en adviseren van MCAS patiënten. Daarnaast de mogelijkheid om op een lijst bij Gonnie te komen zodat zij patiënten door kan verwijzen nadat de diagnose is vastgesteld of bij mogelijke MCAS klachten. Ideeën bespreken met elkaar hoe dit vorm te geven.

Ter voorbereiding op het Webinar worden de volgende vragen beantwoord en gemaild naar gonnie@vandelang.nl

1 Wat is je ervaring met de ondersteuning van  MCAS patiënten?
2 Wat is je werkwijze; beschrijf dit in het kort specifiek op MCAS gericht.
3 Wat is de ondersteuning die je kunt bieden?
4 Maak je gebruik van bepaalde onderzoeken en welke en wat is het resultaat (kun je voorbeelden hiervan noemen)
5 Op welke manier heb je inzicht en kennis over MCAS gekregen en hoe blijft dit up to date?

De antwoorden worden door Gonnie verzamelt en ingebracht tijdens het Webinar bij de nabespreking.

 

Deelname Webinar
Om deel te kunnen nemen aan het Webinar is een computer, laptop en geluidsbox van belang.  Er is een mogelijkheid om tijdens het Webinar vragen te stellen.
Het Webinar wordt niet opgenomen, er is geen terugkijk mogelijkheid. De link (Teams) voor het Webinar wordt na betaling een dag van te voren via de mail verzonden. Er wordt twee keer een herinnering gezonden voor het deelnemen aan het Webinar. Bij annulering 2 weken of minder wordt de betaling niet teruggestort.  Deelname aan het Webinar is te bestellen via deze webshop waarbij de betaling d.m.v. een bankovermaking verloopt waarbij je het bedrag zelf via de bank overmaakt. Bij voldoende deelname gaat het Webinar door wanneer dit niet het geval is wordt het geld volledig teruggestort.

De docent
Gonnie van de Lang is ervaringsdeskundige. Bij haar is MCAS zo’n 10 jaar geleden gediagnosticeerd. Zij is de auteur van het boek Help, mijn mestcellen zijn van slag!. Gonnie heeft een verpleegkundige achtergrond, vele jaren parttime gewerkt als verpleegkunde docent verbonden aan een ROC verpleegkunde opleiding. Daarnaast heeft zij als therapeut (acupuncturist)  een praktijk in Wierden waarin zij onder meer mensen behandeld met buikklachten en voedselintoleranties en MCAS. Zij is tevens yogadocent en gespecialiseerd in stress reductie. Zie voor verdere informatie haar site www.vandelang.nl
Gonnie is initiatiefnemer en redacteur van de website www.mestcel-activatiesyndroom en de facebookgroep Help, mijn mestcellen zijn van slag!  Vanuit haar interesse zorgt Gonnie zoveel mogelijk ervoor om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en behandelingen op het gebied van MCAS dit wil ze onder meer bereiken door online congressen bij te wonen (met name Amerika), lezingen bij te wonen, vakliteratuur te lezen en contacten te onderhouden met artsen en andere behandelaars.