Privacy Policy

Doel van de privacyverklaring

Doel van de privacyverklaring is een vastlegging van de maatregelen die de eigenaar en beheerder va de website Gonnie van de Lang, heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met de gegevens van de website bezoekers wordt omgegaan.

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

 

Verzamelen en verwerken van gegevens van de website bezoekers

  1. a) gegevens worden op een zorgvuldige wijze verwerkt en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
  2. b) Gegevens kunnen worden verzameld voor als u een bestelling plaatst, daarvoor hebben wij uw naam, emailgegevens, afleveradres en betaalgegevens nodig. Dit is nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  3. c) Uw emailgegevens en naam worden gebruikt om u te informeren over cursussen, workshops, lezingen en ontwikkelingen binnen MCAS middels het zenden van een nieuwsbrief. U heeft zich van tevoren aangemeld voor de nieuwsbrief en kan deze op ieder moment opzeggen door een mail te zenden naarinfo@mcasnederland.nlof via de link onderaan de nieuwsbrief waarna u direct wordt afgemeld.
  4. d) Wanneer foto’s worden geplaatst op de website van gegeven workshops en bij ervaringen patiënten, cursisten zal dit alleen na toestemming van u worden gedaan en zonder uw naam en gegevensvermelding.
  5. e) m.b.t. rubriek ervaringen patiënten MCAS op de website :  de tekst is door u aangeleverd en uw naam of andere gegevens worden alleen vermeld wanneer u dit zelf heeft aangegeven. U hebt van tevoren toestemming gegeven de tekst op de site te plaatsen.

 

Waarom uw gegevens nodig zijn

  1. uw persoonsgegevens worden verwerkt om telefonisch of via de mail contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt in het kader van het uitvoeren van de opdracht; de product bestelling, de nieuwsbrief verzending, het informeren over cursussen, workshops, lezingen en andere activiteiten op het gebied van MCAS,

 

Hoelang worden de gegevens bewaard

  1. a) uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te

realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens voor een product bestelling worden niet langer dan een jaar bewaard.

Organisatie van de informatiebeveiliging

De eigenaar en beheerder van de website Gonnie van de Lang, heeft de volgende maatregelen genomen gemaakt om zeker te stellen dat persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld.

  1. a) Alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of anderszins kennisnemen van persoonsgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
  2. b) Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de website; hiertoe zijn computers voorzien van een wachtwoord en de ruimten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk.

 

Gebruik Cookies

  1. a) Bij het bezoeken van de website worden geen cookies opgeslagen op de computer.

 

Google Analytics

De eigenaar en beheerder maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief bij Google de zoekresultaatpagina’s zijn. De beheerder heeft Google geen toestemming gegeven om de informatie voor andere Google diensten te gebruiken.

 

Delen met anderen

De eigenaar en beheerder verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de opdracht, te weten bij het geven van een workshop/ cursus samen met een collega docent, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit alleen na toestemming van u.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering zenden  info@mcasnederland.nl De beheerder zal zo snel mogelijk, maar binnen twee weken op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

De eigenaar en beheerder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan.

Wanneer u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd kunt u een mail zenden naar info@mcasnederland.nl en dit melden.

Publicatie privacyverklaring website

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 30-06-2022 op de website www.mestcelactivatie-syndroom.nl

Kamer van Koophandel inschrijving KvK Veluwe en Twente 06081830

info@mcasnederland.nl Telefoonnummer 0546-577070